Moisej Gizburg
RITAM U ARHITEKTURI / STIL I EPOHA

Godina izdanja: 2018.
Cijena: 19,91€ (150,00 kn)

Urednik izdanja: Luka Skansi
Urednici: Emil Jurcan i Luka Skansi

Ritm v arhitekture i Stil’ i epoha (objavljeni su 1923. i 1924. godine i prva su dva teorijska djela mladog Moiseja Jakovleviča Ginzburga (1892. – 1946.). Arhitekt, povjesničar arhitekture i teoretičar koji se školovao na renomiranoj talijanskoj Accademiji di Belle Arti di Brera u Milanu, Ginzburg se smatra jednim od najvažnijih figura rane sovjetske avangarde. Na ta dva teksta današnja historiografija gleda kao na seminalne teorijske manifeste sovjetske arhitektonske kulture dvadesetih, koji postavljaju teorijski inventar pojma konstruktivizma u arhitekturi. ”Biblioteka Dobrolet”, pokrenuta 2017. godine u suradnji Društva arhitekata Istre – Società architetti dell’Istria, Filozofskog fakulteta u Rijeci i izdavačke kuće Sandorf, s namjerom uvođenja kritičkih teoretskih koncepcija arhitekture u širi misaoni kontekst. Cilj ove serije publikacija je proširiti pogled na arhitektonsku teoriju, i upućena je arhitektima, kritičarima i povijesničarima umjetnosti i arhitekture ali i široj kulturnoj sceni.