TRAGOVI GRAĐANSKE TRADICIJE: ZBORNIK RADOVA S KOLOKVIJA RIJEČKA GRAĐANSKA KULTURA 19. STOLJEĆA
Urednici: Irvin Lukežić, Sanja Zubčić

Godina: 2020.

Cijena: 15,93€ (120,00 kn) (tiskano izdanje)

E-izdanje: Zbornik Tragovi građanske tradicije

U Rijeci je početkom ožujka 2020. održan Znanstveno-stručni kolokvij
Tragovi građanske tradicije: riječka građanska kultura 19. stoljeća koji je okupio
dvadesetak izlagača, sve redom osoba iz kulturnoga i akademskoga miljea
kojima je Rijeka područje interesa. Iako je ideja o Kolokviju nastala nakon
zaklju čenja programa u okviru projekta Rijeka 2020. Europska prijestolnica
kulture, njegovo se održavanje posve uklopilo u nj, predstavljajući Rijeku kakvom
jest – multikulturnom, višejezičnom, progresivnom i otvorenom sredi nom,
koja je i u 19. stoljeću pokazivala jednake atribute.
Često ni sami nemamo dovoljna uvida u prošlost Rijeke, u temelje koji su
oblikovali ove ljude i prostore, a ideja okupljanja oko teme građanske kulture
Rijeke u 19. stoljeću pokazala se vrlo produktivnom i poticajnom. Zanimljivost
Kolokvija, kao i Zbornika radova koji je pred nama, upravo je brojnost i raznolikost
radova i područja izrazito relevantnih za kulturnu povijest Rijeke. Svaki
je od autora prezentirao samo djelić teme koju inače proučava, što upućuje na
činjenicu da posljednjih 30-ak godina možemo uočiti kontinuiran porast
istraživanja kojima je Rijeka u središtu interesa.
Inicijativa za održavanje Kolokvija potekla je od prof. dr. sc. Irvina Lukežića
s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, autora brojnih
knjiga i članaka koji tematiziraju kulturnu povijest ovoga područja. U pripremu
se uključila i prof. dr. sc. Sanja Zubčić s istoga Odsjeka te su zajedničkim
snagama realizirali Kolokvij i uredili ovaj Zbornik. Posebno valja podcrtati da
su kolege voditelji projekata dobivenih u okviru Natječaja UNIRI PROJEKTI
za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci,
i to Hrvatski kulturni krug Rijeke 19. stoljeća (I. Lukežić) i “Liber Fluminensis”
– prilozi za proučavanje

ISBN: 978-953-361-014-6 (tiskano izdanje)