S. Prijić-Samaržija, L. Malatesti, E. Baccarini (ur.)
MORALNI, POLITIČKI I EPISTEMOLOŠKI ODGOVORI NA DRUŠTVENE DEVIJACIJE

Godina izdanja: 2016.

Cijena: E-izdanje

Ovaj je zbornik nastao kao rezultat istraživanja provedenog unutar istoimenoga znanstveno-istraživačkoga projekta na kojemu su urednici istovremeno bili i glavni istraživači, a većina ostalih autora su članovi istraživačke skupine.

Kao svjedoci različitih vrsta otklona od prevladavajućeg, uobičajenoga, normalnoga, pozitivnoga ili ponašanja koje se karakterizira kao antisocijalno, autori su se zapitali – što postojeće čini normom, treba li odstupanje od norme nužno smatrati devijacijom i kakvi su poželjni društveni odgovori na odstupanja od normi.

Autori poglavlja istražuju različite oblike deficita i devijacija u domeni formiranja vjerovanja individualnih, grupnih, kolektivnih i institucijskih epistemičkih aktera (socijalna epistemologija) i u domeni društvenog i institucijskoga djelovanja (filozofija politike i filozofija psihijatrije).

Nastavno na to, autori su pokušali identificirati vrijednosti postojećih normi, koliko odgovaraju poželjnim vrijednostima te koji su poželjni društveni odgovori na otklone od normi.