Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije – Zbornik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Bojana Ćulum Ilić, Iva Buchberger

Godina izdanja: 2020

Cijena: 13,27€ (100,00 kn)

E-izdanje: Suvremeni trendovi i izazovi nastavnicke profesije – Zbornik Odsjeka za pedagogiju

Prema nalazima najvećeg međunarodnog istraživanja učenja i poučavanja usmjerenog na radne uvjete nastavnika i okruženja učenja u školama – TALIS (Braš Roth, Markovčić Dekanić i Ružić, 2014) samo 31 % nastavnika smatra da se njihovo zanimanje cijeni u društvu. Za razliku od razmjerno niskog prosjeka utvrđenog istraživanjem TALIS, u Hrvatskoj je zabilježen jedan od najnižih rezultata koji se odnosi na status nastavnika u društvu – samo 10 % nastavnika smatra da se njihovo zanimanje cijeni u društvu. Ozbiljnost ovakvih nalaza još više dolazi do izražaja kada se ti nalazi razmatraju u kontekstu ključne uloge nastavnika i njihova značajnog doprinosa kvaliteti obrazovanja i poboljšanju učeničkih obrazovnih postignuća. Slijedom navedenog, od osobite je važnosti otvarati znanstvenu i stručnu raspravu o suvremenim trendovima i izazovima nastavničke profesije te na taj način pružiti podršku i predložiti mehanizme za njezino unapređenje i razvoj.

Zbornikom Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije nastoji se raspraviti položaj, uputiti na trendove i izazove s kojima se nastavnici susreću u nacionalnom i širem međunarodnom okruženju te konačno založiti za zaslužan položaj nastavničke profesije u društvu. Zbornik Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije uključuje sedam radova koji se, iz različitih teorijskih, praktičnih, ali i metodoloških perspektiva, bave fenomenima povezanima s temom ovog Zbornika – sa suvremenim trendovima i izazovima nastavničke profesije.

 

ISBN 978-953-361-000-9 (elektroničko izdanje)

ISBN 978-953-7975-98-2 (tiskano izdanje)