Odjeci SCIMETH-a (izazovi lingvističkih istraživanja)
Magdalena Nigoević i Anastazija Vlastelić

Godina izdanja: 2021.

E-izdanje: Odjeci SCIMETH-a

Knjiga Odjeci SCIMETH-a (izazovi lingvističkih istraživanja) objedinjuje odabrane rasprave o aktualnim izazovima u području lingvističkih istraživanja. Uz radove o užoj istraživačkoj metodologiji u lingvistici donosi i priloge u kojima se analizira cijeli niz raznorodnih postupaka koji čine da istraživanje bude utemeljeno na suvremenim načelima, usklađeno s relevantnim metodološkim zahtjevima i konkurentnije na planu objavljivanja.

ISBN:
978-953-352-071-1 (tisak)
978-953-352-072-8 (online)

978-953-361-040-5 (tisak)
978-953-361-041-2 (online)