Marina Vicelja-Matijašić (ur.)
SWORDS, CROWNS, CENSERS AND BOOKS
Francia Media – Cradles of European Culture

Godina izdanja: 2015.

Cijena: 26,54€ (200,00 kn)

Swords, Crowns, Censers and Books je monografija nastala unutar europskog projekta Francia Media – Cradles of European Culture. Autori u danim tekstovima raspravljaju o različitim temama i problemima vezanima uz ranosrednjovjekovne lokalitete devet zemalja, koji su dio baštinske rute predstavljene u projektu, poput odnosa između centra i provincije, pitanja granica, elita i društvenih staleža, pisanih i drugih povijesnih izvora, rekonstrukcije povijesti, čuvanja i prezentacije spomeničke baštine. Predstavljeni lokaliteti imaju iznimni značaj za nacionalnu ali europsku povijest ranog srednjeg vijeka te se pokazuju kao značajni toposi za razumijevanje kulturalne povijesti ali i različitosti u današnjem europskom prostoru. U knjizi je predstavljen lokalitet Crkvina u Biskupiji kod Knina, kao izabrani hrvatski arheološki i kulturološki prostor.