T. Kraš, M. Miličević
EKSPERIMENTALNE METODE U ISTRAŽIVANJIMA USVAJANJA DRUGOGA JEZIKA

Godina izdanja: 2015.

Cijena: 13,27€ (100,00 kn)

Knjiga pruža uvid u osnove eksperimentalne metodologije u području lingvistički orijentiranih istraživanja usvajanja drugoga jezika, pri čemu se lingvistički orijentiranima smatraju istraživanja koja kao osnovni cilj imaju rasvjetljavanje čimbenika važnih u usvajanju određenih gramatičkih, prije svega morfosintaktičkih pojava, a pod pojmom „drugi“ podrazumijeva se svaki jezik usvojen poslije materinskoga. Naglasak je s jedne strane na općim načelima osmišljavanja i provedbe eksperimenata, a s druge na konkretnim problemima vezanim uz usvajanje drugoga jezika i konkretnim metodama koje se koriste u tome području. Knjiga nije posvećena nijednome određenom jeziku te stoga može biti korisna svim istraživačima usvajanja drugoga jezika bilo kao udžbenik u okviru predmeta posvećenih drugome jeziku i njegovu usvajanju bilo kao priručnik u provedbi eksperimentalnih istraživanja.