A. Stojić, M. Brala-Vukanović, M. Matešić
PRIRUČNIK ZA PREVODITELJE
Prilog teoriji i praksi

Godina izdanja: 2015.

Cijena: Knjiga se može naručiti putem sljedeće poveznice – Naruči

U Priručnik su uvršteni zasebni pogledi u velik broj tema iz područja prevoditeljske djelatnosti kako bi se obuhvatile različite potrebe prevoditelja i tumača, a sve s usmjerenošću prema prevođenju na hrvatski jezik.

Prva tematska cjelina priručnika obuhvaća tri poglavlja koja se bave pitanjima translatologije kao znanstvene discipline odnosno sagledavaju pojedina ključna teorijska pitanja vezana uz jezik i prevođenje. Druga cjelina razmatra u praksi najzastupljenije tehnike i pristupe: književno prevođenje, konsekutivno prevođenje, simultano prevođenje te audiovizualno prevođenje. Pored jezika struke treća tematska cjelina priručnika obuhvaća analizu teorijskih i praktičnih aspekata prevoditeljske odnosno suvremene međujezične i interkulturalne prakse za potrebe poslovne i administrativne komunikacije. Temama poslovnoga dopisivanja i pregovaranja pristupa se s interkulturalne i praktične perspektive. Dva su posljednja poglavlja te cjeline posvećena pravnome prevođenju, pri čemu je posebno predstavljeno područje pravnih aspekata Europske unije. U četvrtom se poglavlju, naslovljenom Hrvatski jezik za prevoditelje, daje pogled u odnos normativnih i uzusnih značajki u jednome diskursnom tipu te pregled hrvatske pravopisne tematike. U petoj cjelini predstavljeni su neki od suvremenih izazova prevoditeljskoj struci kao što je računalna potpora prevođenju te kulturalni i interkulturalni aspekti prevođenja.