V. Kučiš, P. Žagar-Šoštarić (ur.)
BEITRÄGE ZUR TRANSLATION VON GESTERN, HEUTE UND MORGEN

Godina izdanja: 2017.

Cijena: 19,91€ (150,00 kn) i E-izdanje

Publikacija pod naslovom “Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen” nastala je u okviru dugogodišnje međunarodne suradnje Filozofskog  fakulteta u Rijeci s Odsjekom za prevoditeljstvo, Sveučilišta u Mariboru, a u okviru CEEPUS mreže TRANS, koja promiče interkulturnu komunikaciju.

Radovi obuhvaćeni ovom znanstvenom publikacijom odnose se na izazove i problematiku prevođenja te tumačenje kako stručnih tako i literarno-umjetničkih tekstova od svojih početaka do danas.

Autorice su i autori definirali i izložili, u kontekstu transkulturalne komunikacije te razvoja novih tehnologija, kompleksnost i višedimenzionalnost teorije i prakse prevođenja s naglaskom na povijesno i društveno značenje višejezičnog posredovanja kao neizostavnog dijela usmenog i pismenog prevođenja u današnjem globalnom društvu.

Raznolikost obrađenih tema te razni istraživački pristupi podcrtavaju interdisciplinarni karakter ove publikacije, koja predstavlja vrijedan doprinos razvoju translatologije –  mlade samostalne znanstvene discipline na ovim prostorima.