Atti del Convegno Enrico Morovich / Zbornik radova sa skupa Enrico Morovich
Urednice: Maja Đurđulov, Martina Sanković Ivančić, Gianna Mazzieri Sanković

Naslov: Atti del Convegno Enrico Morovich / Zbornik radova sa skupa Enrico Morovich

Godina izdanja: 2024.

E-izdanje: Atti del Convegno Enrico Morovich

Radovi objavljeni u ovome zborniku izloženi su tijekom međunarodnoga znanstvenog skupa Enrico Morovich koji se održao u Rijeci 30. listopada 2021. godine. D. Zandel, F. De Nicola, E. Guagnini, D. Miškulin, G. Stelli, M. Lazzarich, G. Mazzieri-Sanković, C. Gerbaz Giuliano te L. Marchig prisjećaju se fijumanskoga književnika analizirajući različite aspekte njegova rada, prikazuju Morovicha kao pjesnika, pripovjedača, Fijumana, ezula, esejista, romanopisca, čovjeka i književnika.

ISBN: 978-953-361-108-2 (e-izdanje)