Elvio Baccarini
IN A BETTER WORLD?
Public Reason and Biotechnologies

Godina izdanja: 2015.

Cijena: E-izdanje

Knjiga se bavi pitanjem javnoga opravdanja proučavanja i primijene biotehnologija. Pristup javnoga opravdanja slijedi Rawlsovu metodu javnoga uma. U skladu s tom metodom, zakoni ili javne politike opravdani su samo onda kada ih je moguće opravdati razlozima koje mogu razložno prihvatiti građani kao slobodni i jednaki.

Analiziraju se teme genetskog unapređenja općenito (sa stajališta slobodne i društvene jednakosti), kloniranja, produžetka trajanja ljudskog života i moralnog biounapređenja.

Zaključak je da nema opravdanih javnih razloga za zabranu biotehnologija, ali je potrebno je regulirati ih kako bi se razvijale u skladu s poštovanjem načela slobode i distributivne pravednosti