J. Ledić, M. Bradić Vuković (ur.)
NARATIVI O PROFESIONALNOJ SOCIJALIZACIJI MLADIH ZNANSTVENIKA

Godina izdanja: 2017.

E-izdanje

Znanstvena monografija Narativi mladih znanstvenika o profesionalnoj socijalizaciji rezultat je istraživačkog rada u okviru znanstvenog projekta Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti (APROFRAME) Ova knjiga sastoji se od pet poglavlja utemeljenih na analizi rezultata kvalitativnog istraživanja uz prvo uvodno poglavlje koje opisuje teorijsko i metodološko polazište provedenog istraživanja. U knjizi se dominantno bavimo iskustvima profesionalne socijalizacije mladih znanstvenika u akademsku profesiju.