Jasminka Zloković
OBITELJSKI DISKURS U KONTEKSTU NASILJA MALOLJETNE DJECE NAD RODITELJIMA

Godina izdanja: 2014.

Cijena: 13,01€ (98,00 kn)

U knjizi se problematizira nasilje maloljetne djece nad roditeljima, a radi se o fenomenu koji je marginaliziran u istraživanju odnosa u obitelji. Istraživanje predstavlja pedagoški aspektirano suočavanje s problemom nasilništva maloljetne djece nad roditeljima, a moglo bi doprinijeti iznalaženju realnih pedagoških i socijalnih mogućnosti u osnaživanju obitelji te podizanju kvalitete života djece i roditelja. Provedeno je tijekom 2014. godine kao jedna od istraživačkih dionica znanstvenoga projekta „Pedagoški aspekti odnosa u obitelji“ koji se realizira uz potporu Sveučilišta u Rijeci, a predstavlja prilog istraživanju obiteljskih odnosa u kojem se promiče potreba dijeloga različitih znanstvenih disciplina i profesija. Istraživanjem su identificirane neke relevantne dimenzije međusobnih odnosa roditelja i djece. Rezultati potvrđuju prisutnost pojave u Hrvatskoj, a s obzirom na njezinu učestalost rezultati su dijelom komparabilni s dosadašnjim malobrojnim istraživanima provedenim u nekoliko zemalja. Određene se razlike javljaju s obzirom na oblik nasilja kojem su roditelji izloženi. Nasilje djece nad roditeljima istovremeno se javlja u interakciji više oblika, što problem čini kompleksnijim, a potrebu stručnih intervencija nužnijom. Loši odnosi u obitelji i izostanak kvalitetno provedenoga vremena roditelja i djece javljaju se kao relevantni činitelji u pojavi nasilja. Spoznaje koje iz istraživanja slijede idu u prilog podršci i pozitivnim nastojanjima da se osnaži obitelj i život u njoj učini humanijim.