Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja
P. Karković Takalić (ur.)

Naslov: Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenoga skupa, Rijeka, 23. studenoga 2021., Resistance and Changes in Culture and Art of the Middle Ages, Proceedings of the international conference, Rijeka, 23 November, 2021, P. Karković Takalić (ur.), Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2024.

Godina izdanja: 2024.

E-izdanje: Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja

S ciljem istraživanja međuodnosa otpornosti i podložnosti promjenama u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja u novim kontekstima te u različitim kulturnim i umjetničkim diskursima, 23. 11. 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci održan je međunarodni znanstveni skup „Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja. Resistance and changes in culture and art of the Middle Ages“. U ovom zborniku objavljeno je osam radova koji proizlaze iz tih i pridruženih istraživanja, na engleskome i hrvatskome jeziku. Kronološki, većina radova obrađuje teme iz razdoblja kasnoga srednjeg vijeka, 13.-15. stoljeća, s referencama na periode antike, ranoga srednjeg i ranoga novog vijeka. Prostorno su obuhvaćeni lokaliteti, nalazi i umjetnine s geografskog područja današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije kao i komparativni primjeri šireg područja srednje i jugoistočne Europe, odnosno istočnoga Sredozemlja.

ISBN: 978-953-361-112-9 (tiskano izdanje)
ISBN: 978-953-361-113-6 (e-izdanje)