Sanja Zubčić
NEOCIRKUMFLEKS U ČAKAVSKOM NARJEČJU

Godina izdanja: 2017.

Cijena: 15,93€ (120,00 kn) i E-izdanje

U ovoj se knjizi analizira fenomen neocirfkumfleksa u čakavskom. Dva su njezina temeljna cilja. Prvi se odnosi na nastojanje da se precizno definiraju kategorije u kojima u sjeverozapadnom čakavskom dolazi mlađi neocirkumfleks i da se one rasloje na potkategorije, a drugi je da se prikaže rasprostranjenost neocirkumfleksa u sjeverozapadnom čakavskom arealu. Budući da je neocirkumfleks činjenica i ostalih zapadnojužnoslavenskih jezika, a onaj u sjeverozapadnom čakavskom najčešće se povezuje s neocirkumfleksom u slovenskom i kajkavskom, knjizi je dodan opsežniji uvod o postanku, statusu i prirodi samoga naglaska o čemu u literaturi postoje disonantni tonovi. Cilj ove knjige nije bio uplitati se u složene slavističke akcentološke rasprave niti pokušati proniknuti u bit mehanizma za pojavu neocirkumfleksa, već ponuditi materijal iz sjeverozapadnoga čakavskoga i poneku interpretaciju koji u tome možda mogu pomoći.

Knjiga ima 199 stranica, priložen joj popis s više od 200 bibliografskih jedinica te tri dijalekatske karte: Neocirkumfleks u prezentu glagola, Neocirkumfleks u određenom liku pridjeva i Neocirkumfleks u sjeverozapadnim čakavskim govorima.