Boran Berčić, Aleksandra Golubović, Majda Trobok (urednici)
HUMAN RATIONALITY Festschrift for Nenad Smokrović

Godina izdanja: 2022.

Cijena: 13,27€ (100,00 kn)

E-izdanje: HUMAN RATIONALITY Festschrift for Nenad Smokrović

Ovaj zbornik radova objavljujemo u čast Nenada Smokrovića,
našeg prijatelja i kolege s Odsjeka za filozofiju. On preko 25
godina radi na temi ljudske racionalnosti. Zbog toga su članci u
ovom zborniku direktno ili indirektno vezani uz ovu temu.
U ovom zborniku 19 autora iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Italije,
Izraela, SAD i UK piše o ljudskoj racionalnosti. U čemu se sastoji
ljudska racionalnost? Kakav je odnos između njenog
normativnog aspekta (logike) i njenog deskriptivnog aspekta
(psihologija)? Da li ljudi de facto zaključuju u skladu sa zakonima
logike? Koja je priroda i funkcija rasuđivanja, argumentacije i
zaključivanja? … Objavljemo ovaj zbornik u nadi da će pružiti
daljnji doprinos istraživanju u ovom području.

This collection of articles is a tribute to Nenad Smokrović, our
friend and colleague from the Philosophy Department. He has
been working on human rationality for over 25 years.
Consequently, articles in this collection are either directly or
indirectly related to this subject matter.
In this volume, 19 authors from Croatia, Slovenia, Serbia, Italy,
Israel, USA, and GB write about human rationality. What human
rationality consists in? What is the relationship between its
normative aspect (logic) and its descriptive aspect
(psychology)? Do people in fact reason according to the laws of
logic? What is the nature and the function of reasoning,
argumentation, and inference? … We are publishing this
volume in the hope that it will provide further contribution to
the research in the field.

ISBN 978-953-361-064-1 (tiskano izdanje)
ISBN 978-953-361-065-8  (e-izdanje)