S. Kušić, S. Vrcelj, A. Zovko
DIDAKTIČKE ODREDNICE OBRAZOVANJA ANDRAGOGA – KOMPARATIVNI PRISTUP

Godina izdanja: 2016.

Cijena: 15,93€ (120,00 kn)

Monografija Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga – komparativni pristup, koncipirana u devet međusobno povezanih poglavlja, donosi teorijskih prikaz obrazovanja odraslih s posebnim osvrtom na obrazovanje andragoga primjenjujući komparativni pristup. U istraživanju primijenjena je holistička paradigma i kvalitativni pristup putem metode mnogostruke studije slučaja, a kao studije slučaja odabrane su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Danska, Estonija i Hrvatska.