V. Kovač, I. Buchberger, B. Rafajac
O OBRAZOVNOJ POLITICI IZ RAZLIČITIH PERSPEKTIVA

Godina izdanja: 2015.

Cijena: 9,29€ (70,00 kn)

Monografija O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva donosi teorijski prikaz aktualnih trendova globalnih obrazovnih politika, s posebnim fokusom na aktivno sudjelovanje i suradničko uključivanje različitih dionika u proces donošenja odluka o ključnim pitanjima obrazovanja. U monografiji se posebno naglašava uloga učitelja u donošenju odluka, izradi i provedbi reformskih promjena koje donose nacionalne i globalne politike budući da nedavna istraživanja upućuju na osobitu važnost učitelja za uspješnu provedbu promjena obrazovnih programa i reformskih promjena. Uz teorijski prikaz, monografija donosi i rezultate preliminarnog empirijskog istraživanja o važnosti kompetencija učitelja za izradu i provedbu obrazovnih politika, ovladanosti učitelja tim kompetencijama te aktualnom stanju obrazovnog sustava u RH i suradnji dionika u obrazovnom sustavu. Svrha istraživanja bila je steći uvid u navedeni problem i izraditi teorijsko-empirijsku osnovu za opsežnije i intenzivnije istraživanje problematike distributivnog vođenja, odnosno uloga pojedinih dionika i njihovih interakcija u izradi i provedbi obrazovnih politika u okviru obrazovnog sustava RH.