S. Popović, J. Zloković (ur.)
DJECA I MLADI U ALTERNATIVNOJ SKRBI
Zaštita prava na zdravlje

Godina izdanja: 2017.

Cijena: E-izdanje

Knjiga predstavlja zbornik radova sa skupa. Radovi se bave procesom deinstitucionalizacije alternativne skrbi za djecu, teškoćama s kojima se djeca suočavaju prilikom izlaska iz alternativne skrbi,  preporukama odgajatelja, udomitelja i stručnjaka iz centara za socijalnu skrb za unapređenje alternativne skrbi, obilježjima i razlozima bjegova mladih iz odgojnih ustanova u RH, radnopravnim i socijalno-pravnim aspektima profesionalizacije udomiteljstva i primjerom dobre prakse nevladinih organizacija u radu s djecom iz skrbi.