Z. Kolumbić, M. Dunđer
MATERIJALI

Godina izdanja: 2011.

Cijena: 19,91€ (150,00 kn) (nedostupna)

Značaj je materijala uvijek bio, danas je i uvijek će biti velik. Povjesničari su čak rane civilizacije nazvali prema materijalima koji najviše korišteni: kameno doba, bakarno-kameno doba, brončano doba, željezno doba. Zajednice koje su s novim materijalima izrađivali kvalitetnija oružja u povijesti su uspješnim ratovima širili prostore kojima su vladali. Novi materijali omogućavali su izradu kvalitetnijih alatki, alata i pribora te time povećavali standard življenja u naprednim zajednicama. Danas je napredak tehnike i povećanje kvalitete življenja usko povezan s otkrivanjem i korištenjem novih materijala. Na primjer, razvoj metalnih zrakoplova omogućen je Wilmovim otkrićem, 1909. godine, kako se aluminiju dodatkom magnezija i bakra, te pogodnom toplinskom obradom, može 5 puta povećati čvrstoća (Rm). Jeftini čelici omogućili su u prošlom stoljeću dinamičan razvoj automobilske industrije. Izuzetne karakteristike suvremenih materijala danas potiču razvoj poboljšanih/novih tehnologija i proizvoda, na primjer, specifična čvrstoća (Rm/ρ) kompozita s polimernom matricom, ojačanom ugljičnim vlaknima, 4 puta je veća od legura aluminija i titanija, a specifična krutost (E/ρ) 2 puta veća. Primjena novih materijala u velikoj je mjeri izmijenila izgled građevina, a donedavno nezamislivi razvoj kompjutora ne bi bio moguć bez otkrića i primjene novih materijal.