Zbornik radova Art and Nature
Marina Vicelja Matijašić

Godina izdanja: 2022.

E-izdanje: Zbornik radova Art and Nature

Zbornik radova sa 6. međunarodnog skupa doktorskih studenata i post-doktoranada Art and Nature, održanog online, 8.10.2021.

ISBN: 978-953-361-072-6 (e-izdanje)