DOKUMENTI

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci

Izdavački standard Filozofskog fakulteta

Izdavački standard Sveučilišta u Rijeci

Standardi za izradu (pohranu, prijenos i preuzimanje) E-udžbenika (E-izdanja) Sveučilišta u Rijeci

 

Odluke

ODLUKA O SUFINANCIRANJU 2017./2018.

Odluka Dekanat sufinanciranje 2017.

Izvanredna dopuna plana 2017.

Plan izdavačka 2017.

 

Obrasci

Obrazac – Izjava autora

Obrazac – Izjava o provedenoj lekturi

Obrazac za recenziju

Obrazac za prijavu za godišnji plan izdavačke djelatnosti

 

Logotip Filozofskog fakulteta u Rijeci

FFRI – logotip