Iris Vidmar Jovanović
Umjetnost genija: Kant i suvremena filozofija pjesništva

Godina izdanja: 2021.

Središnja je tema knjige implementacija Kantove treće Kritike na filozofski zanimljiva pitanja o pjesništvu o kojima se raspravlja unutar suvremene analitičke filozofije umjetnosti odnosno pjesništva. Pri tome je  poseban naglasak na analizi  §§43-60 Kritike moći suđenja. Autorica pokazuje kako se na osnovu tih odlomaka može konstruirati Kantova teorija umjetnosti, nadasve pjesništva. Ove dvije argumentacijske linije originalan su doprinos filozofiji pjesništva i dobar pokazatelj relevantnosti Kanta u suvremenoj filozofiji.

ISBN 978-953-361-026-9 (tiskano izdanje)

ISBN 978-953-361-027-6 (e-izdanje)